Miljöansvar

 

Skeie tar miljöansvar som är kopplat till produktion, distribution, användning och destruktion av bolagets produkter. Vi har under lång tid genomfört åtgärder i vår fabrik som förbättrar den inre och yttre miljön. Vi jobbar med miljövänliga material och processer, samtidigt som allt emballage och avfall från produktionen skickas till återvinning enligt Grønt Punkt Norge AS och Interseroh. Miljövänlig produktion är ett huvudfokus för oss och vi satsar på en bärkraftig produktion av produkter med lång livslängd.

Läs mer om Grønt Punkt Norge AS.
Läs mer om Interseroh här.

Skeie jobbar kontinuerligt med förbättring och underhåll genom vårt miljöstyrningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004.

Läs mer om ISO 14001:2004.